Bakım ve Bakım Eğitimi

Tank ve Zırhlı Araç Bakımı

      Akademi Sancak;

      - Tank ve zırhlı araçların bakım, işletme ve idamesi ile ilgili alınacak tedbirleri belirler,

      - Barışta ve savaşta ilave tedbire ihtiyaç duyulmadan aynı esaslarla çalışabilecek, mobil ve modüler yapıya sahip bakım sisteminin teşkil edilmesinde danışmanlık sağlar,

      - Uzman bakım personeli ile tank ve zırhlı araçlara periyodik bakım ve depo seviyesi bakım desteği sağlar.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak