Özel Durumlar Eğitimi

Uluslararası Kapasite Geliştirme

      * Güvenlik kuvvetlerinin eğitilmesi,
      * Yeniden yapılandırma,
      * Mevcut yeteneklerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
      * Stratejik planlama,
      * Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi,
      * Proje geliştirme ve yönetme.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak