Askeri Eğitim

Temel Eğitim

     - Personele asker kişiliğini kazandırmak, silah arkadaşlığı ve birlik ruhu kavramlarını aşılamak,

     - Donatım, silah, araç ve gereçlerin kullanılmasını öğretmek,

     - Başlangıçta nazari olarak öğretilenlerin uygulamaya dönüştürüleceği araziyi tanımayı, ondan istifade usullerini ve düşmana ilerleme tekniklerini öğretmek,

     - Personeli; arazi engellerini süratle aşabilecek, güç şartlara dayanıklı, üstün bir fizik gücüne sahip kılmak,

     - Atıcılık bilgi ve becerisini kazandırmak,

     - Tim ve manga seviyesindeki birlikleri sevk ve idare edebilecek düzeyde komutanlık niteliklerini kazandırmak,

     - Acil durumlarda sıhhi ilk yardım yapabilecek temel yetenekleri kazandırmak, maksadıyla icra edilen eğitimdir.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak