Lojistik Yönetimi

Tedarik Danışmanlığı

      Akademi Sancak; Eğitim verdiği ülkelerde söz konusu eğitim ile birlikte veya eğitim sonucunda ortaya çıkabilecek yeniden teşkilatlanma ihtiyacı kapsamında, Performansa Dayalı Lojistik Yönetim Sistemi esaslarına uygun olarak;

      - İhtiyaçların tespiti,

      - Tedariği,

      - Depolanması ve depoda iken bakımı,

      - Dağıtım usulleri,

      - İdame ve elden çıkarma konularında danışmanlık desteği de sağlar.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak