Sivil Asker İşbirliği (SAİ) Eğitimi

      Kriz bölgelerinde;

      - Tüm harekât nevilerinde SAİ faaliyeti planlayarak icra edebilecek,

      - Çokuluslu Kuvvetlerin SAİ karargâhlarında ve birliklerinde görev yapabilecek,

      - Yerel yönetim, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve hükümet dışı organizasyonlarla irtibat, koordinasyon ve işbirliği tesis edebilecek,

      - Askeri birliklere ve sivil aktörlere SAİ desteği sağlayabilecek SAİ personeli ve SAİ Birliği yetiştirmek maksadıyla icra edilen eğitimdir.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak