Askeri Eğitim

Sahil Güvenlik Eğitimi

      Akademi Sancak, Sahil Güvenlik personelinize;

     - Sahil güvenlik harekâtı,

     - Arama ve kurtarma harekâtı,

     - Yön bulma güvenliği,

     - Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma,

     - Kaçakçılığı önleme,

     - Çevre ve liman kirliliğini önleme ve ilgili birçok konuda üst düzey eğitim verir.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak