Özel Durumlar Eğitimi

Sağlık Eğitimi

      Akademi Sancak; silahlı kuvvetlerin sıhhi destek sistemini, çağdaş normlara uygun olarak tek erden ordu seviyesine kadar yeniden teşkilatlandırır ve bu kapsamda gerekli eğitim desteğini sağlar.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak