Kolluk Kuvveti Eğitimi

Polis/Jandarma Eğitimi

      - Ülkelerin kolluk kuvvetlerinin (Polis/Jandarma) eğitilmesi, yeniden yapılandırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi hizmeti verir.

      - Kolluk Kuvveti Eğitimi, “Temel Eğitim” ve “Tekâmül Eğitimi” olmak üzere iki aşamalıdır.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak