Tatbikat ve Simülasyon

Tatbikatlar


      Tatbikatlar, orduların harekâta hazırlık seviyelerinin gösterilmesi ve değerlendirilmesi için en etkili uygulamalardır.

      Akademi Sancak; ulaşılmak istenen hasılayı ve kuvvet kısıtlamalarını dikkate alarak muhtelif tipteki tatbikatları planlar, koordine eder ve icrasını destekler. Akademi Sancak’ın bahse konu tatbikat çeşitleri şunlardır:

      * Komuta Yeri Tatbikatları,

         - Komuta Yeri Tatbikatı,

         - Kıt’alı Komuta Yeri Tatbikatı,

         - Harp Oyunu,

         - Karargâh Personeli Eğitimi,

      * Arazi Tatbikatları,

         - Atışsız Arazi Tatbikatları,

         - Atışlı Arazi Tatbikatları,

      * Özel Maksatlı Tatbikatlar,

         - Gösteriler.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak