Özel Durumlar Eğitimi

Mayın ve PM Farkındalık Eğitimi

      * Sivil halkı, bölgedeki mayınlar ve PM hakkında bilgilendirme,

      * Mayınlara ve PM'ye karşı alınması gereken tedbirleri öğretme,

      * Kuvvet kaybını ve sivil zayiatı önleme,

      * Mayınlı sahaların temizlenmesi.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak