Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi Eğitimi

      - 21inci yüzyıl muharebe sahasının özelliklerini içeren konsept yaklaşımıyla, ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Lojistik Yönetim Sistemini yeniden tesis eder ve bu konuda gerekli eğitimi verir,

      - Kısa vadede Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerinin öncelik arz eden silah sistemlerinin; uzun vadede tek silah sisteminden Savunma Bakanlığına kadar tüm lojistik sistemin, Performansa Dayalı Lojistik Yönetim Sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlar,      - Bu kapsamda;

      * Klasik yaklaşımın (Daimî yedek parça, teçhizat ve bilgi satın alınması) ortadan kaldırılmasını,

      * Ömür Devri Yönetimi tabanlı lojistik destek sisteminin tesisini,

      * Mevcut lojistik sistem içerisinde tekrar eden, zaman ve finans kaybına neden olan unsurların iptalini,

      * İdame – işletme maliyetlerinin optimizasyonunu,

      * Lojistik desteğin, kabul edilebilir bir maliyete indirilmesini,

      * Silah sistemlerinin daima harekâta hazır halde bulundurulmasını temin eder.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak