Özel Durumlar Eğitimi

Liderlik ve Yönetim Eğitimi

      * Muharebe stresi altında karar verme,

      * Özgün düşünme,

      * Sistematik analiz,

      * Çok yönlü yaklaşım,

      * Savaşçılık ve yöneticilik,

      * Zaman ve bilgi baskısı altında karar verme,

      * Askerî karar verme süreci,

      * Çabuk ve isabetli karar verme.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak