Özel Durumlar Eğitimi

Kültürel Farkındalık Eğitimi

      * Coğrafî konum,

      * Fizikî yapı ve iklim,

      * Tarih/Çatışma süreci,

      * Toplumsal ve kültürel yapı,

      * Dinî inanç,

      * Devlet yönetimi,

      * Yargı sistemi,

      * Güvenlik,

      * Eğitim durumu,

      * Sağlık hizmetleri,

      * Trafik,

      * Davranış rehberi.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak