İnsan Kaynakları Politikamız➙ Akademimizin boş kadrolarına, iş tanımlarının gerektirdiği nitelikte uygun ve yetenekli personel almak,

➙ Tüm personele yeterlilik ve yeteneklerine uygun yetişme ve ilerleme imkanı sağlamak,

➙ Personelin kişiliğine saygı duymak, tüm hak ve menfaatleri gözetmek,

➙ Çalışma istek ve arzusunu geliştirici bir iş ortamı, iyi beşeri münasebetler tesis etmek,

➙ Personeli başarılı olmaya yönlendirmek, eğitim, bilgi ve yeteneğine göre eşdeğer imkanlar sağlamak, başarılı olanları ödüllendirmek,

➙ Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle Akademi Sancak bünyesi içinden eleman yetiştirmek ve atamak,

➙ Gereğinden fazla personel istihdam etmemek, personelin bilgi ve becerisine uygun görevde azami verimle çalışmasını sağlamak,

➙ Bütçe imkanları ölçüsünde, personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personeli faydalandırmak suretiyle Akademimizde çalışmayı cazip hale getirmek,

➙ Kadro imkanları dahilinde yetenekli ve başarılı personele yükselebilme imkanı ve iş güvenliği sağlamak,

➙ Personeli ilgilendiren konuları şahıslara zamanında iletmek, görüş ve önerilerinin idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

➙ Etkin bir eğitim plan ve program ile tüm personele kendisini geliştirme (kariyer yapma) imkanı sağlamak.

➙ Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

➙ Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek.


"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak