Askeri Eğitim

Hudut Güvenliği Eğitimi

      * Terör, uyuşturucu ve istikrarsızlıkla mücadelede, ülke sınırlarını birinci savunma hattı olarak kabul eder,

      * Daha güvenli bir gelecek için daha güçlü bir hududun olmasını sağlamak maksadıyla;

      * Hudut güvenlik teşkilatının mevcut durumunu inceler ve değerlendirir,

      * Danışmanlık, eğitim ve gözetimi de kapsayacak şekilde hudut güvenliğinin reorganizasyonunu yapar.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak