Bakım ve Bakım Eğitimi

Hava Vasıtaları Bakımı

     Akademi Sancak;

      - Hizmet verilen ülke için öncelikli hava vasıtalarının tespitini,

      - Söz konusu hava vasıtalarının performans kriterlerinin oluşturulmasını,

      - İdame – işletme maliyetlerinin optimizasyonunu,

      - Bahse konu hava vasıtalarının ve yer destek ekipmanlarının faydalı ömürlerinin tespitini,

      - Hava vasıtalarının harekâta hazır durumda bulunmasını sağlamak amacıyla bakım seviyelerinin tespitini,

      - Kullanıcı hatalarını minimuma indirgeyecek alt yapının oluşturulmasını,

      - Yedi ehliyet seviyesindeki bakım personeli ile bakım sorumluluğunun üstlenilmesini,

      - Yedi ehliyet seviyesinde bakım personeli yetiştirilmesini sağlar.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak