Akademi Sancak;

      ? Uluslararası alanda askerî birlik, kolluk kuvveti, karargâh ve kurumlarda icra edilecek her türlü eğitimi planlar, uygular ve değerlendirir.

      ? İlgi alanına giren konularda genel savunma, yeniden yapılandırma kapasite geliştirme, askeri gözlem, ve tedarik danışmanlığı yapar.

      ? Taktik, operatif, stratejik ve politik seviyede risk yönetimi yapar.

      ? Riski ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyeye indirmek maksadıyla proaktif çözümler sunar.

   Personeli;

     - Hızlı ve elastiki düşünce yapısına sahip,
     - İnisiyatif kullanabilen,
     - Hızlı hareket edebilen,
     - Elindeki silah sistemlerini ve teknolojiyi etkili olarak kullanabilen,
     - Kazandırılan fizik kondisyonu ve moral gücünü muhafaza ederek, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında etkin bir şekilde muharebe edebilecek şekilde eğitmeyi esas alır.

      ? Birliklerin; muharebeye, sadece eğitim yönünden değil; başta disiplin, moral, teçhizat ve lojistik olmak üzere her yönden hazır olmalarını destekler.

   Akademi Sancak Eğitici Personeli;

     - Ulusal ve uluslararası askeri ve sivil kurumlarda üst düzeyde eğitim görmüş,
     - Yurt içinde iç güvenlik harekâtında ve terörle mücadelede; yurt dışında kriz bölgelerinde kritik görevler icra ederek tecrübesini ve yeteneğini azami düzeye çıkarmış,
     - Ulusal ve uluslararası sertifikalara, başarı belgelerine, nişanlara ve madalyalara sahip emekli general, subay, astsubay, uzman erbaş, polis ve akademik personelden oluşur.

   Eğitim alanları;

     Eğitim talep eden ülkelerde mevcut olan veya uluslararası standartlara uygun olarak tadil veya yeniden inşa edilecek eğitim alanları ile diğer ülkelerde kullanılabilecek eğitim alanlarıdır.

   Akademi Sancak, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Programında belirtilen beş ana başlık altındaki hizmetini;

     - Tecrübeli eğitici personeli ve yeterli imkânlarıyla “Müstakil” olarak,
     - Çok uluslu Askeri Eğitim Grubunun ve/veya Kolluk Kuvveti Eğitim Grubunun parçası olarak,
     - Ulusal/Uluslararası Özel Askeri Eğitim Şirketleri ile karşılıklı işbirliği yaparak ve/veya söz konusu şirketleri destekleyerek verebilir.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak