Özel Durumlar Eğitimi

Askeri Gözlem

      * Barış antlaşmasının uygulanması,

      * Sivil halkın güvenliği,

      * Yapısal reformlar,

      * Silahsızlanma,

      * Reentegrasyon,

      * Hudut güvenliği,

      * Ara bölge kontrolü,

      * Sivil hizmetler,

      * İnsanî yardım.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak