Çalışan Etik Kuralları➙ Akademi Sancak, en yüksek etik standartlarına bağlı bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve faaliyet göstereceğimiz diğer ülkelerin hukuk yapılarına uygun olarak hareket eder.

➙ Yasal ve etik iş uygulamaları, Akademi Sancak’ın değerlerinin ve misyonunun temelini oluşturmaktadır.

➙ Hedefimiz, temel değerlerimizden ve itibarımızdan hiçbir şekilde ödün vermeden eğitim ve güvenlik hizmetleri alanında piyasa lideri olmaktır.

➙ Gerek doğrudan, gerekse başka bir yüklenici aracılığıyla olsun, Akademi Sancak; yurt dışındaki işlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onayı ve desteğiyle ve ilgili ülkenin yasalarına göre; yurt içindeki işlerini ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasalarına uygun olarak yürütür.

➙ Akademi Sancak çalışanlarının ve temsilcilerinin, uygulamaların kurumun bütünlüğünü, güvenirliğini ve itibarını nasıl etkilediğini sürekli olarak göz önünde bulundurması gerekir.

➙ Çalışanlar ve üçüncü taraflar, şüphe uyandıran bir eylemi gerçekleştirmeden önce herhangi bir etik dışı veya yasa dışı işin gerçekleştirilmesini önlemek için yardım almakla veya duruma açıklık kazandırmakla yükümlüdür.

➙ Etik veya uyumluluk ile ilgili endişeleri veya soruları olan çalışanlar yöneticilere başvurabilir. Yönlendirilmeye ihtiyaç duyan üçüncü taraflar Akademi Sancak’ın ilgili başkanlığı ile iletişime geçebilir.


"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak