Barışı Destekleme ve Barışı Koruma Harekâtları Eğitimi

      Bölgesel krizler, etnik çatışmalar, yoğun mülteci hareketleri, çeşitli radikal akımlar ve uluslararası terörizm gibi genel güvenlik ve barış ortamını tehdit eden durumlarda kriz bölgelerine askeri birlik görevlendirecek ülkelerin kara, deniz ve hava unsurlarını;

      - Çokuluslu Kuvvet (ÇUK)’in bir parçası olarak ÇUK ile müşterek çalışabilme standardına ulaştırmak,

      - Ev Sahibi Ülke ile irtibat ve işbirliği esaslarını öğretmek,

      - Barışı Destekleme Harekâtının temel taktik ve teknik konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

      - Barışı Destekleme Harekâtı kapsamında Halkla İlişkiler ve İnsani Yardım Faaliyetleri icra etme esaslarını öğretmek maksadıyla uygulanan eğitimdir.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak