Özel Durumlar Eğitimi

Askeri İstihbarat Eğitimi

     Akademi Sancak;

      - Askeri İstihbarat Temel Eğitimi ve Askeri İstihbarat Tekâmül Eğitimi olmak üzere iki bölüm halinde Askeri İstihbarat Eğitimi verir.

      - Askeri İstihbarat Temel Eğitimi; tek erden, taktik birlik komutanlarına kadar olan askeri personele yönelik temel istihbarat eğitimidir.

      - Askeri İstihbarat Tekâmül Eğitimi, taktik ve operatif birlik karargâhlarında görev yapacak subaylara verilen istihbarat eğitimidir.

      - Askerî İstihbarat Eğitimine ilave olarak Akademi Sancak, Görüntü İstihbaratı (IMINT) ve katılımcıları İleri Seviye İnsansız Hava Sistemleri (İHS) kurslarına hazırlamak maksadıyla Temel İHS kursu da vermektedir.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak