Özel Durumlar Eğitimi

Askeri Eğitim Kurumları

     Akademi Sancak;

     Harp okulu ve Harp Akademileri başta olmak üzere tüm askeri eğitim ve öğretim kurumlarını yeniden kurup düzenler ve çağdaş standartlarda sürdürülebilir bir eğitim ve öğretim sistemi tesis eder.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak