Özel Durumlar Eğitimi

Arama Kurtarma

      Askeri harekatı destekleyecek ve doğal afetlere yönelik icra edilecek personel arama kurtarma faaliyetlerine yönelik eğitim ve uygulamaları ihtiva eder.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak