Özel Durumlar Eğitimi

Afetlere Müdahale Eğitimi

      * Afetlere müdahale esasları,

      * Müdahale için teşkilatlanma,

      * Afette lojistik hizmetler,

      * BM standartlarında afetzede/mülteci kampı teşkili,

      * Afetlerde sivil – asker işbirliği.

"Saygı, Doğruluk, Güven, Cesaret, Sadakat, İçtenlik, Ekip Çalışması, Dayanıklılık" bizim temel değerlerimizdir.
- Akademi Sancak